Doelstelling

Mensen en groepen in de wijk Achtse Barrier te stimuleren en ondersteunen bij sociale initiatieven en activiteiten en deze ook mogelijk te maken.

Bestuur

Naam Functie
Ghita Hergarden Voorzitter
Christ Koppelmans Secretaris
Maarten Gruijters Penningmeester
Anja van de Loo Bestuurslid
Wim de Hoog Bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Rsin/Fiscaal nummer: 859029281