Het is tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan in de Bloementuin. Het is de bedoeling om van het terrein van 250 meter in De Groene Long met hulp van buurtgenoten een fijne ontmoetingsplek te maken.

Op vrijdag 21 september gaan we het braakliggende stuk beplanten met plantjes en stekjes die door buurtgenoten worden meegebracht. En er moet natuurlijk geschoffeld worden. Gelukkig is het niet alleen maar hard werken. Er is ook koffie en taart, in het kader van Burendag.

Op 22 september gaan we in de achtertuin van Wijkcentrum De Mortel starten met de bouw van ‘moestuintjes op hoogte’. Zo kunnen ook buurtgenoten met een fysieke beperking lekker aan de slag met bloemen en planten.

Op 4 oktober komen werknemers van DLL helpen in de tuin. Ook dan hopen we op veel belangstelling en hulp uit de buurt.

We zijn nog steeds op zoek naar tuingereedschap. Schoffels,harken, schoppen, maar ook snoeischaren of een heggeschaar zijn zeer welkom.

Kijk voor meer informatie in onze agenda.