Stichting Achtse Barrier voor Elkaar wil méér in de Achtse Barrier.

Meer ontmoetingen, meer spelen, meer geluk, meer gezelligheid, meer aandacht, meer samen.

Met sponsoring kan uw bedrijf zichtbaar invulling geven aan uw betrokkenheid bij de wijk.

Stichting Achtse Barrier voor Elkaar  is een ANBI. Donaties aan onze stichting  zijn vrijgesteld van BTW.

Ons RSIN nummer is 814058838. Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte als u uw donatie als aftrekpost wilt opvoeren.

Stichting Achtse Barrier voor Elkaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17171789.

Totaal: € -

Namens alle inwoners van de Achtse Barrier heel erg bedankt!